top of page

Nya tillfällen för seniorpadel 29 mars

Denna veckan blev det bara en mindre grupp anmälda till seniorpadeln på tisdag förmiddag. Lösningen uppskattades dock då de fem deltagarna fick kortare privatträning och mötte varandra i olika kombinationer i matchspelet. Till nästa vecka testar vi att nivågruppera matchspelet. Förhoppningen är att fler vågar anmäla sig och få utmaning på sin nivå. Precis som denna vecka sker anmälan via matchi.se (webbläsare) under kurser alternativt via mail: info@bastadpadelklubb.se eller telefon: 0760 21 56 00. Minimiantal 5 spelare och maxantal 12 spelare. Upplägg efter antal anmälda och priset mellan 100-150 kronor/person.

Tisdag kl. 9:30-11:00 - Seniorpadel (+55) för de som har grundkunskaper och spelat ett tag.

Tisdag kl. 11:00-12:30 - Seniorpadel (+55) för de med lite mindre erfarenhet.

Comments


bottom of page