top of page

Värdegrund och andra policydokment

Båstad Padelklubb är en ideell idrottsförening som, genom padel, strävar efter att möjliggöra rörelseglädje och gemenskap för medlemmarna i verksamheten. Vår riktlinje är densamma som den svenska idrottsrörelsen nämligen att få så många som möjligt att vara aktiva så länge som möjligt. Vi lägger extra stort fokus på målgruppen barn och ungdomar.

Verksamheten inom Båstad Padelklubb har delaktighet, glädje och engagemang som ledord. Alla som vill och följer klubbens riktlinjer ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar oavsett sportslig, ekonomisk, religiös, etniskt ursprung, ålder, kön eller sexuell läggning. Vi ser det som oerhört betydelsefullt att alla medlemmar ges möjlighet att känna samhörighet och bemöts på ett respektfullt sätt. Glädje och engagemang ska genomsyra verksamheten, såväl på som utanför padelbanan! 

Det ska på såväl hemsida som genomgående i sociala medier betonas betydelsen av vår värdegrund och våra tre ledord. Tränare ska årligen uppdateras och sättas in i vår värdegrund och aktivt få chans att påverka innehållet i vår likabehandlingsplan.

VERKSAMHETSMÅL 

 • Erbjuda träningar, event och padelspel till alla som vill vara med.

 • Vara i ständig utveckling och vara en förebild för barn- och ungdomspadel nationellt.

 • Vara delaktiga i arrangemang av tävlingar och turneringar såväl  lokalt, regionalt som nationellt. 

 • Ha en bred barn- och ungdomsverksamhet öppen för alla.

 • Arbeta för att erbjuda förmåner till våra medlemmar och sträva efter ett kontinuerligt ökande av antalet medlemmar i klubben.

PLAN FÖR ATT NÅ VERKSAMHETSMÅL 

 • Utbilda ledare i Båstad Padelklubb för att säkerställa att värdegrunden följs och att alla arbetar mot samma mål.

 • Erbjuda evenemang till medlemmar. 

 • Söka dialog och vara tydliga med information till medlemmar.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 OCH MÅLSÄTTNING 2023

 

Under hösten 2021 startade vi upp träningsgrupper för barn och ungdomar där verksamheten byggts upp med ideella tränare som utbildats internt och via Svenska Padelförbundet. Under 2022 har vi utvecklat vår verksamhet till att involvera fler ledare och även utbildat dessa. Det har lagts fortsatt mycket kraft och energi på lanseringen av en stor nationell ungdomsturnering. Vår verksamhetsberättelse och mer information hittar ni på följande länk: verksamhetsberättelse 2022 och målsättning 2023.

 

VISION FÖR 2025 

Båstad Padelklubb ska vara norra Europas ”huvudstad” för barn- och  ungdomsutveckling inom padel. Klubben ska ha de bästa  förutsättningarna både spelmässigt när det gäller banor och andra  träningsutrymmen, men också utvecklingsmässigt de bästa tränarna och  ledarna.  

Visionen bygger på två punkter: 

 • Elitspelarutbildning – genom padelgymnasium på RIG-nivå och tävlingar, turneringar och träningsläger specifikt för ungdomar.

 • Breddverksamheten – padel ska bli en del av den unika svenska idrottsrörelsen där alla är välkomna och ingen ska behöva vara utesluten  från att delta. Varken pga fysiska, kulturella eller ekonomiska skäl. 

JÄMSTÄLLDHETSMÅL 

En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. 

Jämställdhetsperspektivet ska finnas med på alla nivåer, alla beslut och i all verksamhet. 

MÅL FÖR BÅSTAD PADELKLUBB 

 • Alla ska ges lika möjligheter och villkor att utöva och leda idrott. Det kräver att resurserna fördelas likvärdigt och rättvist. Alla ska ha tillgång till kompetenta tränare och ledare samt likvärdiga  förutsättningar för träning och tävling. 

 • Kvinnor och män ska ha lika stort inflytande i beslut som rör  klubben. Klubbens mål är att fördelningen i styrelsen bör vara jämlik. 

 • Jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden. 

 

LIKABEHANDLINGSPLAN

I vår förening arbetar vi aktivt för att ALLA i verksamheten ska känna sig rättvist behandlande. Vår likabehandlingsplan kan ni läsa genom att trycka här.

POLICY KRING SEXUELLA ÖVERGREPP

Sexuella övergrepp är givetvis oförenligt med Båstad Padelklubbs värderingar. Föreningen ska erbjuda alla barn, ungdomar och vuxna en kamratlig och trygg social miljö. Vår policy kring sexuella övergrepp kan ni läsa genom att tryck här.

POLICY KRING DROGER OCH ALKOHOL

Båstad Padelklubb ska vara en trygg miljö också ur drog- och alkoholsynpunkt. Vår policy kring droger och alkohol kan ni läsa här.

POLICY KRING SOCIALA MEDIER

Syftet med sociala medier är att på ett enkelt sätt kunna marknadsföra vår klubb genom att publicera bilder och inlägg. Vår policy kring sociala medier kan ni läsa här. 

INFÖR ÅRSMÖTE 1 JULI 2023

Här hittar ni årsbokslut för 2022

Här hittar ni valberednings förslag inför årsmötet

Här hittar ni budgetförslag för 2023

bottom of page